HTKK3.2.0 | HTKK 3.2.0 | Ke khai thue qua mang

HTKK3.2.0 | HTKK 3.2.0 | ke khai qua mang

HTKK3.2.0 | HTKK 3.2.0 | chu ky so

Phần mềm kế toán VACOM
Đăng ký kê khai thuế qua mạng trọn gói 4 năm chỉ với 1.890.000 VNĐ

Diễn đàn: HTKK - Hỗ trợ kê khai thuế

Diễn đàn con Bài cuối

 1. Phần mềm HTKK 3.2.3 mới nhất của tổng cục thuế phát hành ngày 17/04/2014

  Hoạt động diễn đàn:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 3
  • Bài gửi: 17
 2. Phần mềm HTKK 3.2.2 - Ngày 26/03/2014

  Hoạt động diễn đàn:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 1
  • Bài gửi: 1
 3. Nơi cho bạn biết lịch sử các phiên bản HTKK, phiên bản nâng cấp và ngày phát hành

  Hoạt động diễn đàn:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 142
  • Bài gửi: 1.001
  1. Phần mềm HTKK 3.2.1 - Ngày 03/03/2014

   Hoạt động diễn đàn:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 5
   • Bài gửi: 26
  2. Phần mềm HTKK 3.2.0 - Cập nhật kê khai thuế theo quý, phù hợp với các quy định mới áp dụng từ 01/01/2014

   Hoạt động diễn đàn:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 6
   • Bài gửi: 15
  3. Phiên bản được phát hành vào ngày 15/01/2013. Update lần cuối vào ngày 31/01/2013

   Hoạt động diễn đàn:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 4
   • Bài gửi: 21
  4. Phần mềm HTKK 3.1.7 - Cập nhật kê khai thuế theo quý, phù hợp với các quy định mới áp dụng từ 01/07/2013

   Hoạt động diễn đàn:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 15
   • Bài gửi: 62
  5. Nơi download phần mềm HTKK 3.1.4 - Giải đáp các thắc mắc liên quan đến phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế 3.1.4

   Hoạt động diễn đàn:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 23
   • Bài gửi: 267
  6. Nơi trao đổi thảo luận, giải đáp thắc mắc và trợ giúp Kế toán về phiên bản HTKK 3.1.3

   Hoạt động diễn đàn:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 32
   • Bài gửi: 287
  7. Nơi trao đổi thảo luận, giải đáp thắc mắc và trợ giúp Kế toán về phiên bản HTKK 3.1.2

   Hoạt động diễn đàn:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 11
   • Bài gửi: 72
  8. Nơi trao đổi thảo luận, giải đáp thắc mắc và trợ giúp Kế toán về phiên bản HTKK 3.1.1

   Hoạt động diễn đàn:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 6
   • Bài gửi: 12
  9. Nơi trao đổi thảo luận, giải đáp thắc mắc và trợ giúp Kế toán về phiên bản HTKK 3.1.0

   Hoạt động diễn đàn:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 4
   • Bài gửi: 7
  10. Nơi trao đổi thảo luận, giải đáp thắc mắc và trợ giúp Kế toán về phiên bản HTKK 3.0

   Hoạt động diễn đàn:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 6
   • Bài gửi: 56
  11. HTKK 3.1.6 Download ngày 05/03/2013 - Bổ sung cho TT 16/2013/TT-BTC và thuế TTĐB từ 45% lên 50% đối với nước có ga...

   Hoạt động diễn đàn:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 28
   • Bài gửi: 174
 4. Hướng dẫn kê khai thuế theo Thông tư 28

  Hoạt động diễn đàn:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 9
  • Bài gửi: 72
 5. Mong nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện và phát triển phần mềm HTKK sao cho tiện dụng với các Kế toán

  Hoạt động diễn đàn:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 8
  • Bài gửi: 25