HTKK3.2.5 | HTKK 3.2.5 | Ke khai thue qua mang

HTKK3.2.5 | HTKK 3.2.5 | ke khai qua mang

HTKK3.2.5 | HTKK 3.2.5 | chu ky so

+ Trả lời bài viết
Trang 1/6 123 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 57

Chủ đề: Hướng dẫn kê khai bổ sung Tờ khai thuế GTGT

 1. #1
  Administrator
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gửi
  760

  Hướng dẫn kê khai bổ sung Tờ khai thuế GTGT

  Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
  a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
  b) Mẫu hồ sơ khai bổ sung:
  - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;
  - Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS);
  - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này.
  c) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.
  Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện.
  Ví dụ 1:
  Công ty A vào tháng 8/2011 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm tăng số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng, thì Công ty A nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đồng, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp theo quy định để nộp vào ngân sách nhà nước.
  Hồ sơ Công ty A nộp cho cơ quan thuế:
  - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm tăng số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng của kỳ kê khai thuế GTGT tháng 1/2011;
  - Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh làm tăng thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng;
  - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
  Ví dụ 2:
  Công ty B vào tháng 8/2011 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2010 làm tăng số thuế TNDN phải nộp 100 triệu đồng, trường hợp này Công ty B nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đồng, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định để nộp ngân sách nhà nước.
  Hồ sơ Công ty B nộp cho cơ quan thuế:
  - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm tăng số thuế TNDN phải nộp 100 triệu đồng của kỳ kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2010;
  - Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2010 đã điều chỉnh tăng số thuế TNDN phải nộp của năm 2010 là 100 triệu đồng;
  - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
  d) Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số tiền thuế phải nộp của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh, thì số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế phải nộp của lần tiếp theo hoặc làm thủ tục hoàn thuế.
  Ví dụ 1:
  Công ty C vào tháng 8/2011 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm giảm số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng thì Công ty C điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp của tháng 1/2011 vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2011, số thuế điều chỉnh giảm 100 triệu đồng được kê khai vào chỉ tiêu - Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của tháng 08/2011 (tháng lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh) hoặc lập hồ sơ hoàn số thuế GTGT đã nộp thừa.
  Hồ sơ Công ty C nộp cho cơ quan thuế:
  - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng của kỳ kê khai thuế GTGT tháng 1/2011;
  - Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng;
  - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
  Ví dụ 2:
  Công ty D vào tháng 8/2011 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế TTĐB tháng 1/2011 làm giảm số thuế TTĐB phải nộp 100 triệu đồng, thì người nộp thuế xác định là số tiền thuế nộp thừa của tháng 1/2011, được bù trừ vào số thuế TTĐB phải nộp của các kỳ tính thuế tiếp theo hoặc làm thủ tục hoàn thuế.
  Hồ sơ Công ty D nộp cho cơ quan thuế:
  - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế TTĐB phải nộp 100 triệu đồng của kỳ kê khai thuế TTĐB tháng 1/2011;
  - Tờ khai thuế TTĐB tháng 1/2011 đã điều chỉnh giảm số thuế TTĐB phải nộp 100 triệu đồng;
  - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
  e) Việc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trong một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau:

  Trường hợp 1:
  Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không phát sinh số thuế GTGT phải nộp) thì người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh; không tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT. Số thuế GTGT không được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh, người nộp thuế kê khai vào chỉ tiêu - Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh.
  Ví dụ 1:
  Công ty E vào tháng 8/2011 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ từ 200 triệu đồng xuống còn 100 triệu đồng (giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 100 triệu đồng) thì người nộp thuế không phải nộp số thuế GTGT 100 triệu đồng và không phải tính phạt chậm nộp, mà điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ của tháng 1/2011 vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2011, tháng lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh (kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu - Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước).
  Hồ sơ Công ty E nộp cho cơ quan thuế:
  - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 100 triệu đồng của kỳ kê khai thuế GTGT tháng 1/2011;
  - Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 100 triệu đồng;
  - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
  Trường hợp 2: Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, số thuế GTGT còn được khấu trừ đã được người nộp thuế dừng khấu trừ, đã lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT và cơ quan thuế đã có quyết định hoàn thuế GTGT, thì người nộp thuế căn cứ vào hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh để nộp số tiền thuế đã được hoàn đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp (thời hạn tính phạt chậm nộp được tính từ ngày cơ quan thuế có quyết định hoàn thuế đến ngày doanh nghiệp nộp lại số tiền thuế đã hoàn) theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế.
  Ví dụ 2:
  Công ty F trên tờ khai tháng 3/2011 có đề nghị dừng khấu trừ số thuế GTGT lũy kế âm 3 tháng liên tục (từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2011) là 500 triệu để lập hồ sơ hoàn thuế GTGT và được cơ quan thuế có quyết định hoàn thuế GTGT là 500 triệu. Tháng 8/2011 Công ty F lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu thì Công ty F phải nộp lại số tiền thuế đã hoàn 200 triệu đồng và tính phạt nộp chậm tiền thuế theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế.
  Hồ sơ Công ty F nộp cho cơ quan thuế:
  - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2011;
  - Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu đồng;
  - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
  Trường hợp 3: Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì đối với số thuế điều chỉnh tăng, người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định; đối với số thuế GTGT được khấu trừ bị điều chỉnh giảm người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh, không tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT. Số thuế GTGT không được khấu trừ, người nộp thuế điều chỉnh vào chỉ tiêu – Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh.
  Ví dụ 3:
  Công ty G vào tháng 8/2011 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 200 triệu đồng chuyển kỳ sau, đồng thời làm phát sinh số thuế GTGT phải nộp tăng 100 triệu đồng (tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ chuyển sang kỳ sau 200 triệu, nay điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ là 300 triệu, dẫn tới tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 phát sinh số thuế GTGT phải nộp là 100 triệu) thì đối với số thuế GTGT phải nộp tăng thêm 100 triệu, người nộp thuế phải nộp thuế, tính phạt nộp chậm; đối với số thuế GTGT 200 triệu đồng không được khấu trừ được điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2011 - tháng lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh (kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu - Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước).
  Hồ sơ Công ty G nộp cho cơ quan thuế:
  - Đối với việc điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp của tháng 1/2011 là 100 triệu đồng: Tại thời điểm phát hiện ra sai lệch, Công ty G thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh để nộp thuế 100 triệu đồng và tính phạt nộp chậm. Hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh nộp cho cơ quan thuế gồm:
  + Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2011;
  + Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng;
  + Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
  - Đối với việc điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT khấu trừ của tháng 1/2011 là 200 triệu đồng: Công ty G thực hiện điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2011. Hồ sơ kê khai thuế GTGT tháng 8/2011, Công ty G nộp cho cơ quan thuế có kèm theo bản sao: Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2011 và Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh đã nộp trước đây.
  Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
  Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.

  Lần sửa cuối bởi mrtrinhhp; 06-06-2013 lúc 04:06 PM

 2. #2
  Junior Member
  Tham gia ngày
  Aug 2012
  Bài gửi
  2
  Chào mọi người,

  Mình đang tập làm kế toán cho một doanh nghiệp sản xuất nhỏ, trong báo cáo GTGT tháng 6 vừa rồi mình quên không điền số liệu vào chỉ tiêu 22 – Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (đúng phải là 200,880), lỗi này là do mình mới cài lại phần mềm HTKK và không để ý. Giờ mình nhận được thông báo của cục thuế yêu cầu giải trình, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Vậy các mem cho mình hỏi mình cần phải nộp những giấy tờ gì?

  Theo hướng dẫn của Admin mình cần có:
  1 - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT phải nộp 200,880 triệu đồng của kỳ kê khai thuế GTGT tháng 6/2011;
  -> ở đây khi chọn tờ khai bổ sung của tháng 6, dữ liệu cũ sẽ được load lên trong sheet ‘Tờ Khai Điểu Chỉnh’, sau đó mình điền 200,880 vào chỉ tiêu 38 – Điều chỉnh giảm thuế GTGT của kỳ trước.
  Có đúng vậy không ạ?
  2 - Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2011 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp 200,880 đồng;
  -> Cái này có nghĩa là sao ạ? Mình điều chỉnh lại GTGT của tháng 6 (vẫn là bản lần đầu) với số liệu đúng?
  3 - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
  -> Cái này không có cũng không sao phải không ạ?

  Mình đang gấp lắm ạ, mong mọi người chỉ giúp.
  Cám ơn mọi người nhiều,

 3. #3
  Administrator
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gửi
  760
  Ok rùi bạn ơi!

 4. #4
  Junior Member
  Tham gia ngày
  Aug 2012
  Bài gửi
  2
  Quote Nguyên văn bởi admin Xem bài viết
  Ok rùi bạn ơi!
  Admin nói vậy có nghĩa cách làm của em như trên là đúng và đầy đủ rồi phải không ạ?
  Cám ơn Admin nhiều!

 5. #5
  Junior Member
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gửi
  1
  em lỡ nhập sai số HD ko ảnh hưởng tới số tiền phải nộp, mai là hết hạn rồi, em phải sửa chữa thế nào? giúp em với

 6. #6
  Administrator
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gửi
  760
  Quote Nguyên văn bởi thanhhieu121287 Xem bài viết
  em lỡ nhập sai số HD ko ảnh hưởng tới số tiền phải nộp, mai là hết hạn rồi, em phải sửa chữa thế nào? giúp em với
  TH của bạn thuộc TH4, nếu trong 20 thì vẫn nộp lại bình thường còn ngoài 20 thì phải làm giải trình thông ko phải nộp lại tờ khai

 7. #7
  Junior Member
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gửi
  2
  Trường hợp Cơ quan mình khai thuế tháng 06/2011 với tờ khai GTGT chính thức đã gửi cơ quan thuế bao gồm hóa đơn từ số 01 đến 10, nhưng giờ mới phát hiện còn thiếu hóa đơn số 11 đến 15 (thuộc tháng 6/2011) chưa kê khai. Bây giờ mình lập tờ khai bổ sung gồm các hóa đơn từ số 01 đến số 15 gửi lại qua iHTKK thì có đúng không? Nếu không thì ntn là đúng hả ad? Hàng hóa cơ quan mình không chịu thuế GTGT

 8. #8
  Administrator
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gửi
  760
  Quote Nguyên văn bởi hoathan123 Xem bài viết
  Trường hợp Cơ quan mình khai thuế tháng 06/2011 với tờ khai GTGT chính thức đã gửi cơ quan thuế bao gồm hóa đơn từ số 01 đến 10, nhưng giờ mới phát hiện còn thiếu hóa đơn số 11 đến 15 (thuộc tháng 6/2011) chưa kê khai. Bây giờ mình lập tờ khai bổ sung gồm các hóa đơn từ số 01 đến số 15 gửi lại qua iHTKK thì có đúng không? Nếu không thì ntn là đúng hả ad? Hàng hóa cơ quan mình không chịu thuế GTGT
  Nếu hàng hóa của bạn thuộc diện không chịu thuế, nghĩa là việc điều chỉnh này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của DN thì bạn thuộc trường hợp 4.

  Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
  Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.
  Chúc bạn thành công!


 9. #9
  Junior Member
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gửi
  2
  Thank ad nha. mà ad có mẫu Văn bản giải trình không vậy, post lên em tham khảo cái. và đối với Trường hợp 4 thì nộp lại có bị phạt không ad? Bắt buộc phải nộp trực tiếp cho cơ quan thuế mà không nộp qua mạng được à?
  Lần sửa cuối bởi hoathan123; 09-25-2012 lúc 03:34 PM

 10. #10
  Junior Member
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gửi
  1

  Kê khai bổ sung có bị phạt không ạ

  Chào cả nhà

  Tình hình là em mới làm kế toán cho một công ty thương mại. Em làm bán thời gian thôi ạ
  Mỗi tháng bên phía công ty sẽ scan hoá đơn và gửi qua email để em báo cáo thuế nhưng trong tháng có sai phạm như sau ạ:

  Doanh thu tháng 5 không được scan cho em nên em báo cáo thuế tháng 5 không có doanh thu
  Đến tháng 6 mới scan hoá đơn doanh thu đó cho em và em báo doanh thu đó của tháng 6 ạ

  Do em không biết là phải điều chỉnh tăng của tháng 5 mà khai báo vào doanh thu bán ra của tháng 6

  Giờ em phải giải quyết thế này?

  - Làm kê khai bổ sung cua tháng 5 (tăng doanh thu tương ứng với hoá đơn kê khai sót)
  - Làm kê khai bổ sung của tháng 6 (giảm doanh thu tương ứng với hoá đơn của tháng 5)

  Em mới gửi chi cục thuế qua mạng nhưng không biết trường hợp của em có bị đóng tiền phạt không ạ đến thời điểm hiện tại hình như là trễ 61 ngày ạ

  Rất mong nhận được hướng dẫn của gia đình ạ

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình

0
Lượt xem