Xin chào!
Tôi là thành viên mới, tôi muốn tải phần mềm HTKK 3.1.6 về mà không thể tải được, xin hãy giúp tôi.
rất cảm ơn tất cả.