Miễn thuế, giảm thuế, thuế TNDN, thuế TNCNTrong phiên bế mạc, chiều 21/6/2012, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số chính sách thuế tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân với tỷ lệ tán thành rất cao (95,79%).

Trong đó có một số nội dung được xã hội rất quan tâm đã được các Đại biểu Quốc hội ủng hộ thông qua như miễn thuế thu nhập cá nhân trong vòng 6 tháng (từ ngày 1/7/2012 đến hết ngày 31/12/2012) cho người đang nộp thuế ở bậc 1; đề xuất của Chính phủ về giảm thuế 30% thu nhập doanh nghiệp cho một số đối tượng cũng đã được Quốc hội thống nhất cao.

Theo Nghị quyết, Quốc hội đã nhất trí thông qua việc miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng, từ ngày 1/7/2012 đến hết ngày 31/12/2012 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định tại Điều 22 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12. Đó là, các cá nhân sau khi đã giảm trừ gia cảnh (cho bản thân 4.000.000 đồng, cho mỗi người phụ thuộc 1.600.000 đồng) nếu còn thu nhập tính thuế đến 5.000.000 đồng thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Theo tính toán của các chuyên gia, các cá nhân đang phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 được miễn thuế theo Nghị quyết của Quốc hội chiếm khoảng 73% số người đang nộp thuế hiện nay. Điều này cũng có nghĩa, các cá nhân đang thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 mới được miễn thuế, còn người có thu nhập tính thuế cao hơn mức này vẫn phải nộp thuế theo quy định hiện hành.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị quyết Quốc hội lần này đã thống nhất thông qua giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty); doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông - lâm - thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Download: Nghị quyết 29/2012/NQ-QH13 Link Facebook: Nghị quyết 29/2012/NQ-QH13
gdt.gov.vn