1. Công cụ ký phân cấp VNPT-CA: Phần mềm dùng đề ký phân cấp, có thể ký trên nhiều loại định dạng của tài liệu như: PDF, Word, Excel (2003,2007,2010)

2. Phần mềm Java Scrip + CutePDF Writer: Bộ phần mềm cài đặt môi trường cho Chữ ký số và Máy in ảo để tạo ra các file PDF phù hợp với chuẩn của Thuế.

3. Phần mềm đọc file PDF: Phần mềm dùng để xem các tài liệu có định dạng PDF.

4. Phần mềm TeamviewerQS: là phần mềm Hỗ trợ từ xa Teamviewer Quick Susport Phần mềm này không cần cài đặt có thể chạy luôn.

5. Lịch sử các phiên bản HTKK: Tại đây giúp bạn tìm ra phiên bản HTKK mới nhất được phát hành bởi tổng cục thuế.

6. Phần mềm đọc file PDF Adobe Reader: Giúp người sử dụng có thể kiểm tra file hồ sơ của mình đã được ký điện tử hay chưa