Theo thông tư 180/2010/TT-BTC ban hành ngày 10/11/2010 của Bộ Tài Chính, cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được Tổng Cục Thuế cấp phép là nhà cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu điện tử trung gian (T-VAN) với mục tiêu dịch vụ T-VAN sẽ là “cánh tay nối dài của cơ quan Thuế” giúp cơ quan Thuế mở rộng thực hiện kê khai thuế qua mạng.
  • Tạo điều kiện hướng tới thực hiện điện tử hoá việc thực hiện các nghĩa vụ thuế nhằm giảm chi phí, giấy tờ trong hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tích cực thực hiện cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế.
  • Phát triển mở rộng diện kê khai thuế qua mạng, tạo thêm kênh hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, hỗ trợ cơ quan Thuế tiết kiệm chi phí, nhân lực, tăng cường hiệu quả trong quản lý, xử lý thông tin về thuế.
  • Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ hỗ trợ NNT nhằm khai thác, tận dụng mọi nguồn lực và khả năng của các đơn vị, tổ chức, công ty cung cấp các dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin phục vụ NNT.
Kê khai thuế qua mạng T-VAN về cơ bản không khác với việc Nộp tờ khai qua mạng đối với những DN đã sử dụng chữ ký số. T-VAN là dịch vụ được cung cấp bởi các nhà dịch vụ trung gian chuyển về cơ quan thuế, nhằm làm giảm tải đường truyền, mang tới sự hỗ trợ tốt hơn trực tiếp tới Người nộp thuế.

Một lợi ích khác mà các nhà cung cấp dịch vụ T-VAN đang hướng tới là cho Người nộp thuế kê khai thuế trực tiếp trên mạng, Người nộp thuế không cần sử dụng phần mềm HTKK như thông thường mà vẫn kê thuế và nộp tờ khai trực tiếp trên trang dịch vụ đó. Tránh những phiền phức về việc phải liên tục cập nhật các phiên bản HTKK.