HTKK 3.2.5 mới nhất - Lịch sử các phiên bản HTKK - Hỗ trợ kê khai thuế

Ngày phát hành Phiên bản
Tải tài liệu/hướng dẫn
25/08/2014 HTKK 3.2.5 | HTKK3.2.5 Cài đặt Chi tiết
22/07/2014 HTKK 3.2.4 | HTKK3.2.4 Cài đặt
17/04/2014 HTKK 3.2.3 | HTKK3.2.3
26/03/2003 HTKK 3.2.2 | HTKK3.2.2
Update lần cuối 03/04/2014
03/03/2014 HTKK 3.2.1 | HTKK3.2.1
22/01/2014 HTKK 3.2.0 | HTKK3.2.0
Update lần cuối ngày 24/02/2014
08/08/2013 HTKK 3.1.7 | HTKK3.1.7
Update lần cuối ngày 28/08/2013
06/03/2013 HTKK 3.1.6 | HTKK3.1.6
22/01/2013 HTKK 3.1.5 update
15/01/2013 HTKK 3.1.5
18/10/2012 HTKK 3.1.4
05/06/2012 HTKK 3.1.3 Download update
28/05/2012 HTKK 3.1.3 Download
20/04/2012 Download HTKK 3.1.2 Update
16/03/2012 Download HTKK 3.1.2
24/02/2012 Download HTKK 3.1.1 Update
03/02/2012 Download HTKK 3.1.1
18/01/2012 Download HTKK 3.1.0
01/12/2011 Download HTKK 3.0.2
18/09/2011 Download HTKK 3.0.1
15/08/2011 Download HTKK 3.0 update
14/07/2011 Download HTKK 3.0
14/07/2011 Download HTKK 2.5.5


Đăng ký kê khai thuế qua mạng trọn gói 4 năm chỉ với 1.850.000 VNĐ

phần mềm kế toán
| phan mem ke toan |chu ky so | chữ ký số | ke khai qua mang | ke khai thue qua mang


Phần mềm kế toán VACOM tích hợp với phần mềm HTKK mới nhất như thế nào